Sunday, February 26, 2017

Vỉa hè và chủ nghĩa dân túy (#1)


có lẽ sự quyết-liệt [dù biểu-diễn hay thực-tâm] của anh hải quận-nhứt đã đụng-chạm vào nhóm lợi-ích(?), bởi bắt đầu có sự tham-gia của các cao-thủ có khả-năng dẫn-dắt và định-hướng dư-luận.
và tất-yếu, chủ-nghĩa dân-túy sẽ là chiêu-bài được áp-dụng triệt-để.
họ cho rằng, vỉa-hè là nguồn-sống của bần-thị và các loại bần khác tỵ-nạn vào phố-thị mưu-sinh do các tác-động của mất-đất, hạn-hán, cá-chết, etc., zống như vỉa-hè của nhưn-dưn anh-hùng trong một bài-vè bất-hủ thủa-thời thiên-đàng bao-cấp.
và dĩ-nhiên, luận-điểm này sẽ được sự a-dua và ủng-hộ nhiệt-liệt của đám cần-lao-mạng ăn-xổi-ở-thì có não-trạng oép-chẻ-ranh hay tâm-sự-eva.

bởi lẽ, vỉa-hè bây-zờ không còn là của nhưn-dưn anh-hùng nữa. nó là biểu-tượng của sự giàu-có và quyền-lực với cụm-từ hãnh-diện trọc-phú trong thời-đại kim-tiền: nhà-mặt-phố. dĩ-nhiên, vỉa-hè là một phần không thể tách-rời của các căn-nhà mặt-phố.
đám nhưn-dưn anh-hùng chỉ được-phép đi-lại trên vỉa-hè đó chứ không thể chiếm-dụng mưu-sinh. nơi mưu-sinh của họ chỉ là các vỉa-hẻm. có nhiều đồn-thổi cho rằng, nếu không chung-chi cho những quan-lại cấp-phường thì vỉa-hẻm thì cũng đừng mơ phơi mặt ra đó mà mưu-sinh. thế nên vỉa-hè phố-nhớn là một sự xa-xỉ đối với nhưn-dưn anh-hùng.

đối-tượng xử-lý của anh hải dĩ-nhiên là vỉa-hè phố-nhớn - mặt-tiền của đô-thị, chứ không/chưa phải vỉa-hẻm bẩn-thỉu quanh-co bên trong - nơi nhưn-dưn anh-hùng đang tất-tả mưu-sinh. tất-nhiên, những người đang định-hướng dư-luận biết rất rõ điều đó. nhưng biết và nói là 2 chuyện khác nhau, thế mới tài.
nếu thực-tâm làm việc này, có thể anh hải sẽ thua bởi nhóm lợi-ích không hề đơn-giản với quyền-lực đồng-tiền. và dĩ-nhiên, ở các quốc-za chưa phát-triển như xứ-sở này, khi chủ-nghĩa dân-túy thắng đồng-nghĩa với sự thụt-lùi về văn-minh và hiện-đại.
và nếu điều này xảy ra, một lần nữa, nhưn-dưn anh-hùng lại hoan-hỉ làm người “đổ-vỏ”.

© 2017 Baron Trịnh
nguồn hình-ảnh: sưu-tầm trên internet.

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!