Friday, February 17, 2017

Ngày 17-2


Xin gửi nén hương lòng về miền biên viễn
Nơi các anh nằm cho tổ quốc quyết sinh
Mỗi tấc đất nhuộm máu đào lính chiến
Cho quê hương có được buổi thanh bình

17/2/2017, © Baron Trịnh

Đọc thêm:
- Hồi ức (#5): Lịch sử sẽ không quên
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!