Wednesday, November 19, 2014

Ngắn... ngắn #15


Đặc tính dễ nhận thấy của cần-lao An-nam là luôn ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng lại luôn khiếp sợ trước kẻ mạnh hơn. Điều này thể hiện một tính cách hèn mọn, yếu đuối, dối trá và ti tiện của đại đồng cần-lao.
Cùng là hai thằng ăn vụng miếng thịt ở đình làng. Nhưng thằng mõ bị (hầu hết) cả làng hổ báo nhảy vào bới móc, chửi mắng, xỉa xói, miệt thị,… đến mức phải tự tử hoặc bỏ làng đi mới yên thân.
Thế nhưng thằng lý trưởng ăn vụng thì (hầu hết) cả làng, từ thằng to đến thằng bé, từ thằng già đến thằng trẻ,… nhắm mắt làm ngơ như không biết, và chỉ dám chửi thầm trong bụng!

© 2014 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!