Sunday, November 9, 2014

Góc ảnh độc (#20): Gái khùng!


Chung quy cũng tại vua Hùng
Sinh ra một lũ vừa khùng vừa điên

Chân dài, da trắng mắt nâu
Nhưng không có óc trong đầu, phỏng em?

Trông xa nghĩ cảnh thiên nhiên
Lại gần thấy một con điên đang cười

Chân em dài phải mét hai
Cơ mà óc chắc là lai óc bò

Em trần truồng tắm trong lu
Để hàng xóm chửi: con ngu khoe hàng

Bông hoa có tội tình gì
Mà con dở ở Trâu Quỳ vít xem

Khổ thân tàu chuối vô tri
Bị đem che cái đen sì của em

Người xinh khoe dáng bên hoa
Em xấu khoe dáng bên lò cứt ngâm

Đến trâu cũng phải tần ngần
Rằng, sao có đứa tâm thần thế kia

Sinh viên tích cực làm tình
Nguyện hết cmn mình mới kinh

Người ta so bưởi với dưa
Em như con dở so bừa bí ngô

Con bò có một cái u
Còn em có một túi ngu trong người

Người ta phơi lúa phơi ngô
Còn em phơi cái tô hô… lạ nhề.

Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!