Thursday, October 23, 2014

NGHỊ GẬT


Nhân đọc bài "Chặn cảnh đại biểu “mượn bài” để đọc trước nghị trường" trên báo điện tử Dân trí, mới thấy luyện khỉ diễn hề cũng không gây cười bằng đám này.
Nhớ lại mấy câu bút tre vè nghị gật biên hồi năm ngoái, đến nay thấy vẫn như mới, nên post lại.

NGHỊ GẬT

Cũng bầu, cũng bán, cũng hiệp thương
Sẵn số làm quan, tiến nghị trường
Chả hiểu mô tê, ngồi ngủ gật
Ngứa mồm, ấn nút nói lung tung

Sách đọc đánh vần, đòi sửa luật
Tâm hèn, thích nói chuyện non sông
Bão giá, mất mùa, thiên tai tới
Nỗi khổ của dân, nghị biết không?

© 2013 Baron Trịnh

Hình ảnh chỉ có tính chất minh họa, nhưng không nhất thiết phải khác sự thật
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên Internet.

Đọc thêm:
- Nghè dởm
- Điện ngông

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!