Sunday, September 28, 2014

Góc ảnh độc (#16): Siêu mỏng


Hà Nội thành phố hòa bình
Văn minh, thân thiện... mà nhìn phát kinh!

Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!