Thursday, March 1, 2018

Góc ảnh độc (#36): Lãnh đạo trồng cây


Hồi năm 1959, ông Hồ Chí Minh phát động phong trào "Tết trồng cây" với 2 câu cổ động rất hay được đám hậu thế ghi nhớ và nhắc lại:
"Mùa xuân là tết trồng cây
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân".
Chả biết phong trào này trồng được bao nhiêu cây, dù năm nào cũng trồng. Và cũng chả biết xứ sở này xuân như thế nào? Chỉ thấy "rừng vàng" của An-nam bị đám hậu sinh đốn trọc lóc.
Đã thế, dân gian lại có vè về phong trào trồng cây này như sau:
"Hoan hô các cụ trồng cây
Mười cây chết chín, còn cây gật gù..."

Trồng cây lưu niệm là một hoạt động có ý nghĩa, không chỉ ta mà tây cũng có. Trồng cây lưu niệm để đánh dấu một mốc nào đó để hậu thế được nhớ, đồng thời cây xanh được trồng sẽ tạo ra bóng mát và cảnh quan trong khu vực.
Thông thường, người ta trồng cây non, bởi vì đã "trồng" là phải có lớn, phỏng ạ. Nhưng ở xứ ta lại thấy rất nhiều nơi các lãnh đạo trồng cây lưu niệm lại cây già, thậm chí là cổ thụ. Chả biết có phải sợ vè của dân gian không nữa hehe...
Tôi bốt loạt ảnh sưu tầm các lãnh đạo trồng cây lưu niệm.
----------------------
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!