Tuesday, September 9, 2014

Góc ảnh độc (#12): Sài gòn mùa này, phố cũng như sông...


Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!