Wednesday, February 19, 2014

Ngắn... ngắn #6


Một trong những thành tựu của đảng và nhà nước là đề cao và bảo vệ giá trị GIA ĐÌNH trong xã hội An-nam hiện đại.
Đáp lại điều đó, các gia đình đã dè xẻn từng bữa ăn của họ để sẻ chia và bù đắp lại sự yếu kém và thiếu thốn của nhà nước trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và các phúc lợi xã hội khác.

© 2014 Baron Trịnh

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!