Wednesday, February 5, 2014

LỜI XUÂN


       Ngập ngừng không muốn gọi em
Vì lo sợi nhớ làm mềm lời thương
       Ước gì ngọn gió đầu hiên
Chở xuân, chở cả yêu thương đến người.


© 2014 Baron Trịnh

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!