Sunday, August 6, 2017

Khai phóng khai pheo


Cái khung vẫn nhốt trong lồng
Làm sao khai phóng mà trông mà chờ
Sư phạm điểm thấp bất ngờ
Trình đâu mà dạy học trò giỏi giang(?)
Phận cua thì phải bò ngang
Thân lươn thì chớ có màng đầu thơm
Cơm chấm cơm...

© 2017 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!