Sunday, August 13, 2017

Góc ảnh độc (#54): Khoe mông #2 - Trong vườn


Hiện đang có mốt khoe mông
Cho nên chỉ post mà không cần bình

Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

Cùng chủ đề:
- Góc ảnh độc (#52): Khoe mông #1 - Cây và đá

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!