Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015
0 nhận xét

Ngắn... ngắn #17

tháng 1 14, 2015

Cuộc sống của con người luôn cần một đức tin. Vì thế tôn giáo ăn sâu vào tiềm thức của tất cả con người trên thế giới này. Tuy nhiên, nếu không đủ tri thức để tư duy đầy đủ những triết lý của một tôn giáo nào đó sẽ dẫn người ta đến chỗ cuồng tín.
Mạng internet ra đời đã giúp con người cập nhật và tiếp thu các nguồn thông tin một cách dễ dàng. Điều này dẫn đến những xung đột trong hệ tư tưởng và hành động của con người. Đây chính là bi kịch của thế giới hiện đại.


© 2015 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

0 nhận xét:

 
Toggle Footer
Top