Friday, April 14, 2017

Không làm chuột bạch mới lạ!


ông giáo-sư thuyết chém-gió như này:
"các Sở Giáo dục và Đào tạo không nên đứng ra tổ chức biên soạn sách giáo khoa vì nếu như vậy các trường học trên địa bàn không có quyền lựa chọn.
Nếu 63 Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đăng k‎ý tổ chức biên soạn sách giáo khoa sẽ dẫn đến tình trạng 63 “sứ quân” rất khó kiểm soát".

về ông thuyết thì tôi có biên vài stt, nặng nhất là vụ nói về thanh-niên đăng-ký nghĩa-vụ quân-sự. nói chung là ông này "tử-tế" hơn ông nguyễn-lân-dũng và ông dương-trung-quốc một tý.

quay lại phát-biểu trên của ông thuyết (với vai-trò là tổng chủ-biên chương-trình sgk) tôi thấy rằng, cứ cho đám này can-thiệp vào giáo-dục thì không nát-bét và thối-hoắc như hủ mắm mới là lạ.

- cái người ta cần là làm sao có cơ-chế để các trường trung-học và tiểu-học (mà trực-tiếp là đám ban-giám-hiệu) không ăn bẩn để bắt tay với gian-thương bán sách, không hèn-mạt mà nghe lời cấp-trên phải mua sách của đơn-vị này nọ, chứ không phải sở nào viết sách thì tỉnh đó phải dùng.
- cái người ta cần là làm sao có cơ-chế để những nhà giáo, nhà khoa-học trong lĩnh-vực giáo-dục được quyền viết sgk, được quyền in sgk chứ không phải để cho các cơ-quan quản-lý giáo-dục độc-quyền trong lĩnh-vực này.
- cái người ta cần là làm sao có cơ-chế để người dạy và người học được quyền lựa-chọn sgk viết hay, viết đúng, viết nhân-bản chứ không phải là ép phải sử-dụng sách theo kiểu lợi-ích nhóm.

ủy-viên hội-đồng giáo-dục quốc-gia, tổng chủ-biên chương-trình sgk mà phát-biểu sặc mùi bao-cấp và tư-duy nhà-nước-trị thế này thì đám học-sinh không làm chuột-bạch mới là lạ.
đó chính là bi-kịch của nền giáo-dục xứ-sở này.

© 2017 Baron Trịnh
nguồn hình-ảnh: sưu-tầm trên internet.

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!