Tuesday, September 15, 2015

NGỒI BUỒN TỈA TÓT TIỀN NHÂN


Tố Như buồn viết “Truyện Kiều”
Kể rằng xã hội toàn điều nhiễu nhương
Quan lại một lũ bất lương
Sai nha là cả một phường lưu manh
Chúng cấu kết hại dân lành
Bao gia đình phải tan tành chia ly
Nàng Kiều đương tuổi xuân thì
Chuộc cha nên phải ra đi làm phò
(Chuyện này rất là vòng vo
Đầu tiên là tưởng “bán” cho nhà giàu
Nào ngờ bị lừa mới đau
Loanh quanh một lúc quay đầu lầu xanh)
Rõ ràng xã hội gian manh
Thế mà cụ Tố lại bênh mới tài
Cụ rằng: Vì vướng chữ tai
Nên ông trời ghét mới hài làm sao
Chả dám chê trách “ngôi cao”
Lẫn đám quan lại đang đào khoét dân.
*
***
Hình như cụ lại tần ngần?
Bởi đem chuyện xấu đổ lần trời xanh
Nên biên thêm “Sở kiến hành”
Kể về câu chuyện dân lành đói ăn
Chuyện rằng nhà nọ khó khăn
Ba con một mẹ xin ăn lần hồi
Vệ đường cả lũ đang ngồi
Da vàng đít ỏng mắt lồi xương nhô
Bỏ làng đi tự bao giờ
Không biết còn sống để về cố hương
Nhìn người nhìn cảnh mà thương
Gió mưa đói rét còn đường sống không?
Thế mà ở mạn phía đông
Tây Hà dịch trạm nhìn trông mỹ miều
Tiệc tùng từ sáng đến chiều
Gân hươu, vây cá,… rất nhiều đồ ngon
Quan lớn mắt chả thèm nhòm
Quân hầu nhấm nháp, đồ còn đổ đi
Đến mức chó cũng khinh khi
Chê cả cá thịt chỉ vì chán ăn
Để cho cụ Tố than rằng
Bất công như thế trời gần hay xa
Không ai vẽ bức tranh ra
Dâng cho vua biết để mà đổi thay
Hóa ra chuyện đến mức này
Vẫn tin vua sáng, chỉ bầy quan tham
Cụ Tố ơi, sao cứ ham
Bênh vua như thế để làm khổ dân?
Minh quân phải sáng bội phần
Thì thần tử mới dần dần hiền, liêm
Thượng mà bất chính triền miên
Thì hạ tắc loạn, nhiễu phiền người dân.
*
***
Ngồi buồn tỉa tót tiền nhân
Hậu sinh lếu láo, cụ dần nhẹ nha.
Haha…

© 2015 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!