Sunday, September 13, 2015

Góc ảnh độc (#31): Đàn bà tạo dáng


Thủy cung một rạch ngoằn ngoèo
Lối vào lún phún cỏ leo quanh bờ

Đàn bà thì chọn Xờ-pha
Đàn ông chắc chắn khám phà (phá) ca-ve

Cần gì tạo dáng hở em
Chỉ nhìn cũng thấy giống En-ni-mồ (Animal)

Nhân học nghiên cứu về người
"Vùng di sản" chính là nơi bắt đầu

Đàn ông thiên hạ xưa nay
Đam mê vùng cấm rất hay chết người

Đừng chọc sư tử Hà Đông
Vì rất nguy hiểm, các ông biết mà

Hậu môn là chỗ để xia (ỉa)
Ai ai cũng hiểu, em chìa làm chi?

Tử hình thì mặc tử hình
Tạo dáng chụp ảnh cho xinh anh nhề

Có ba lối để đi vào
Lối này chắc hẳn anh nào cũng quen

Bỏ qua mục một (1) với ba (3)
Mục hai (2) với bốn (4) hẳn là đê mê

Hình như không phải An-nam?
Bởi vì thấy nước nó tràn thế kia.

Em này át (ass) rộng bằng nia
Bởi vì thấy chữ phờ-ri (free) nhét vào.

Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!