Monday, June 15, 2015

Ngắn... ngắn #19


Trong tất cả các loại điếm ở xứ An-nam, tử tế - lương thiện nhất là điếm đứng đường bán dâm, còn khốn nạn - bỉ ổi nhất là điếm bút.


© 2015 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

Đọc thêm:
- Café sáng thứ 7 (#27): Băng hoại đạo đức

1 comment:

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!