Monday, July 8, 2013

Ngắn... ngắn #3

Mình nhìn thấy một thằng đang móc túi ở bến xe buýt, định mở mồm cảnh báo thì nhìn thấy trong tay nó có ống kim tiêm. Mình đánh mắt đi chỗ khác và thằng đó cũng bỏ đi. Người bên cạnh mới hỏi tại sao không kêu lên cho mọi người biết để bắt nó, lại để cho nó bỏ đi như thế.
Mình nói: - Đầu tiên là thức tỉnh nó, thứ hai là cảnh báo nguy cơ, thứ ba là răn đe, thứ tư mới là ngăn chặn. Khi tôi nhìn thấy nó, với tinh thần tự giác, nó đã bỏ đi. Như vậy là thức tỉnh được nó. Tôi học tập theo tinh thần nhân văn của Bác Hồ.
Người đó nói: - Nhân văn cái CCC í, nó lại móc túi ở chỗ kia kìa!

© 2013 Baron Trịnh

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!