Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015
One nhận xét

Ngắn... ngắn #19

tháng 6 15, 2015

Trong tất cả các loại điếm ở xứ An-nam, tử tế - lương thiện nhất là điếm đứng đường bán dâm, còn khốn nạn - bỉ ổi nhất là điếm bút.


© 2015 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

Đọc thêm:
- Café sáng thứ 7 (#27): Băng hoại đạo đức
 
Toggle Footer
Top