Sunday, April 8, 2018

[nhị-linh và vương-trí-nhàn]


dịch-giả cao-việt-dũng [aka nhị-linh] hôm qua biên một bài trên cờ-lốc, chém rất nặng về nhà nghiên-cứu văn-hóa vương-trí-nhàn như thớt trước đã trích.

với tuổi đời rất trẻ và dịch những tác-phẩm rất khó, dũng đã nổi lên là một hiện-tượng của làng dịch-thuật văn-chương xứ đông-lào hồi đầu thế-kỷ.
sau khi nổi-tiếng, không biết là ham dịch quá nhiều hay cẩu-thả hay để người khác dịch một phần nhưng không kiểm-soát nội dung mà có một số tác-phẩm có những lỗi rất nghiêm-trọng về dịch. khi đó đông-lào đã có một trận bút-chiến tả-tơi, kéo theo cả dân chuyên lẫn không chuyên liên quan đến dịch-thuật, văn-chương và ngôn-ngữ.
dũng "gây thù chuốc oán" khá nhiều trong giới viết-lách khi đụng chạm khá nhiều với những phát-ngôn khá sốc khi bình-luận về họ. tỷ dụ như cách bình về vương-trí-nhàn hôm qua.


vương-trí-nhàn là nhà nghiên-cứu về văn-hóa. ông là người cần-mẫn lao-động trên cánh-đồng chữ-nghĩa với khối-lượng viết khá đồ-sộ. tuy nhiên đánh-giá một cách khách-quan thì ông mới dừng lại ở mức-độ đưa ra hiện-tượng và phân-tích, bình-luận chứ chưa tạo ra một trường-phái nghiên-cứu hay tạo lập một hệ quan-điểm.

nói gì thì nói, dũng đời đầu 8x, cụ nhàn đời đầu 4x, cách biệt gần 40 năm. trong tâm-thức giới viết-lách xứ đông-lào vẫn còn nặng quan-điểm nho-giáo thì một hậu-sinh "dám" chỉ-trích một tiền-bối "không biết gì" trong chính lĩnh-vực nghiên-cứu của tiền-bối là một việc 'kinh thiên động địa" trong làng viết.
về lý-thuyết mà nói, có thể cụ nhàn sẽ không "chấp" [nếu đọc được lời bình của dũng]. nhưng giới viết luôn sớm nắng chiều mưa đến trưa lại ẩm ướt nên khó mà nói trước được điều gì. thế nên như tôi biên ở thớt trước, có thể xảy ra một trận "gió tanh mưa máu" trong làng viết bởi cả 2 đều có lượng fan đông-đảo và những chiến-hữu làng văn.

nhớ hồi xưa khi thiên-hạ "uýnh" dũng, dương-tường lên tiếng bênh-vực dũng. bên cờ-lốc dũng cũng đánh giá cụ tường là dịch-giả số 1 đông-lào hiện nay. cơ mà hồi thiên-lương "chém" cụ tường vụ lolita, hình như hổng thấy dũng lên tiếng(?).

tôi ngoại-đạo trong mảng này, nhưng thấy đây là một case khá thú-vị nên biên mấy dòng vậy hehe...

© 2018 Baron Trịnh

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!