Saturday, January 28, 2017

[khai phím xuân đinh dậu]


tiễn bính thân đi, năm khỉ thấy diễn toàn trò khỉ
đón đinh dậu đến, phận gà có thoát cảnh bị gà

© 2017 Baron Trịnh

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!