Saturday, August 16, 2014

Góc ảnh độc (#7): Chuẩn hông cần chỉnh


Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!