Wednesday, June 1, 2016

TỰ SỰ CHÍ PHÈO

       Người ta quyền chức công danh
Số anh phận hẩm nên thành Chí thôi
       Người ta tiếng tốt để đời
Còn anh tiếng xấu mặc người cười chê
       Người ta nhà cửa đuề huề
Còn anh lều rách chiếu mê tứ mùa
       Phú quý mua oản lễ chùa
Anh đây khố rách, đái bừa bát hương
       Người ta cha quý mẹ thương
Còn anh lò gạch làm làm giường sơ sinh

       Người ta con giỏi vợ xinh
Còn anh rượu với chuối xanh tâm tình
       Người ta quý trọng thân mình
Còn anh rạch mặt thường tình mà thôi
       Người ta ăn nói giữ lời
Còn anh thì chửi từ trời đến cha
       Người ta toan tính sâu xa
Còn anh chẳng biết đâu là ngày mai
       Người ta than ngắn thở dài
Còn anh say rượu ngủ hai ba ngày
       Người ta lo chuyện đông tây
Anh nằm bụi chuối ngắm mây mơ màng
       Người ta lo học làm sang
Cởi trần anh cứ nghênh ngang giữa đường
       Người ta lo suất viễn dương
Còn anh lò gạch nơi thường ghé chơi
       Người ta lo tậu xe hơi
Lo xây biệt thự, lo mời quan viên
       Còn anh vỗ bụng thản nhiên
Chân bùn khố bẩn trèo lên chiếu làng
       Người ta nhịn miệng làm hàng
Còn anh thịt chó chén tràn cung mây
       Người ta lạy cụ, bẩm thầy
Anh mồm vờ nói, dao tay gọt bàn
       Người ta mắt cắm xuống sàn
Còn anh trợn mắt mắng càn quan viên
       Người ta lo giữ vợ hiền
Còn anh Thị Nở thằng điên nó thèm
       Người ta lo giữ bạc tiền
Còn anh uống rượu triền miên sáng chiều
       Người ta nhục chẳng dám liều
Còn anh biết sợ thằng tườu nào đâu
       Người ta lê gối cuối đầu
Còn anh phanh ngực vểnh râu lên nhìn
       Người ta quát dưới nịnh trên
Còn anh trẻ nít, quan viên vẫn tình
       Người ta yến tiệc linh đình
Còn anh chỉ bát cháo hành là xong
       Người ta sợ nói lăng nhăng
Còn anh thích chửi là văng đủ điều
       Người ta ghét phải nói yêu
Còn anh đã ghét phải liều một phen
       Người ta thì cố bon chen
Còn anh để kệ phận đen nó vần
       Người ta chết cứ tần ngần
Còn anh chán sống để phần một dao
                  *
                 **
       Mới hay nhà ông Nam Cao
Cái hay chả nói, nói vào cái hư
       Làm người tốt khó thế ư
Hay thằng cơ chế nó hù người ta
       Ông trời có mắt mở ra
Muốn làm lương thiện, ai là người cho?
       Đường cùng, trí quẫn, mắt nhòa
Một dao Chí quyết cho hòa “quan - ta”
       Đến khi về cõi Ta Bà
Dân - quan kết cục chỉ là hư không!

© 2011 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên Internet.


0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!