Friday, July 6, 2012

Ngắn... ngắn #2

Đi trước mình là một gái dáng cực chuẩn, diện quả váy ngắn trăng tinh tươm. Mình chạy lên ngang cô ta, phát hiện màu da và đám lông chân của cô í đối lập với màu váy.
Tứ thơ vừa nảy ra trong đầu rơi tọt xuống đất!

© 2012 Baron Trịnh

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!